Nauka pływania
dla dzieci na Śląsku

Regulamin szkoły pływania Nemo dla grup od 3 miesiąca do 4 lat w trakcie epidemii SARS-Co-2 zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego 1.06.2020 ( www.gov.pl)

 Regulamin szkoły pływania Nemo dla grup od 3 miesiąca do 4 lat  w trakcie epidemii SARS-Co-2 zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju  i Głównego Inspektoratu Sanitarnego 1.06.2020 ( www.gov.pl)

 

 

1. Płyn do dezynfekcji rąk dla klientów jest dostępny przy wejściu do budynku.

2. Bezpośrednio przed kasą może znajdować się jedna osoba , rekomenduje się  2 metrowe odległości.

3. Nakaz noszenia maseczek w częściach wspólnych obiektu wszystkich przybywających w nim osób. Maseczki ściągamy w szatni po przebraniu się. 

4. Zakaz korzystania z zajęć osób z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych

5. Pracownik basenu weryfikuje ilość osób przewidzianych na zajęcia w basenie. Pieluszki do wody znajdują się w recepcji ( dotyczy Chorzowa)

6. Rekomenduje się nie przedłużanie pobytu w pomieszczeniach obiektu.

 7. Przed wejściem na basen należy zaopatrzyć się w obuwie zmienne. Prowadzona będzie dezynfekcja kluczyków po każdym użytkowniku

 

8. W szatniach należy utrzymywać odpowiedni dystans. Jeżeli ilość osób jest za duża należy poczekać na zewnątrz.

9.  Na basenie w Chorzowie udostępniona zostanie również szatnia dla osób niepełnosprawnych.

10.  Dzieci przebieramy na materacach lub przewijakach umieszczonych na basenie. 

a. Materace oraz przewijaki zostaną zdezynfekowane przed zajęciami.

b. Na basenie umieszczony będzie płyn do dezynfekcji powierzchni, którego będą mogli Państwo używać  przed położeniem swoich rzeczy.

 

11. Po przebraniu się, są Państwo zobowiązani do ustawienia się (z zachowaniem odległości) po stronie wskazanej przez instruktora.

12. Pani/Pan instruktor wskazują miejsce wejścia do wody. (prawa lub lewa strona)

13. Aby uniknąć zbyt dużej ilości osób w szatni, grupy będą wchodzić jak do tej pory co pół godziny. Jedna grupa jest wodzie a w tym czasie uczestniczy kolejnej grupy przebierają się.   Rozwiązanie to wprowadzono aby większa ilość osób nie spotkała się w szatni w jednym czasie. 

 14. Grupy wchodzą do wody na tak zwaną ,,zakładkę’’ Grupa która jest w wodzie na sygnał prowadzącego wychodzi z wody po stronie np: prawej, natomiast grupa która wchodzi do wody wchodzi po stronie przeciwnej.  

 

 15. Informacje o  przemieszczaniu się  w basenie będą podawane przez Panią instruktor z zachowaniem bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników. 

 16. Sprzęt wykorzystywany na zajęciach jest własnością szkoły Nemo. Przed zajęciami sprzęt jest dezynfekowany. W czasie zajęć zabawki można dezynfekować.  Proszę pamiętać, że według dostępnych informacji procedura uzdatniania i dezynfekcji wody stosowna na pływalniach jest wystarczająca dla zapewnienia odpowiedniej jakości mikrobiologicznej wody , w tym eliminacji SARS-Co-2. 

  

17. Zdaniem Państwowego Instytutu Higieny woda w  basenach jest bezpieczna , ponieważ posiada wystarczającą ilość podchlorynu sodu aby koronawirus nie przetrwał. Zależy nam na Państwa bezpieczeństwie i stwarzamy warunki aby moc się cieszyć zajęciami. Prosimy o przestrzeganie 

 

Dodano dnia 2020-06-02