Nauka pływania
dla dzieci na Śląsku

Regulamin dla grup dzieci od 4 roku życia

 

 

Regulamin szkoły pływania Nemo dla grup od 4 lat  w trakcie epidemii SARS-Co-2 zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju  i Głównego Inspektoratu Sanitarnego 1.06.2020 ( www.gov.pl)

1.       Płyn do dezynfekcji rąk dla klientów jest dostępny przy wejściu do budynku.

2.       Bezpośrednio przed kasą może znajdować się jedna osoba , rekomenduje się  2 metrowe odległości.

3.       

5.       Pracownik basenu weryfikuje ilość osób przewidzianych na zajęcia w basenie.

6.       Rekomenduje się nie przedłużanie pobytu w pomieszczeniach obiektu.

7.       8.       Przed wejściem na basen należy zaopatrzyć się w obuwie zmienne. Prowadzona będzie dezynfekcja kluczyków po każdym użytkowniku

9.       W szatniach należy utrzymywać odpowiedni dystans. Jeżeli ilość osób jest za duża należy poczekać na zewnątrz.

10.    Na basenie w Chorzowie udostępniona zostanie również szatnia dla osób niepełnosprawnych gdzie dzieci starsze będą się opłukiwać przed wejściem do wody. ( ograniczy to kontakt z dziećmi które skończyły zajęcia)

 

11.    Dzieci przebierają się w szatniach na basenie. Rodzice dzieci mniejszych mogą pomoc w przebieraniu się w szatni na basenie  lub w szatni u góry na ubrania wierzchnie ((rekomenduje się  rodzicom posiadanie masek, obuwia zmiennego oraz zachowanie odpowiedniej odległości)  

 

 

12.   Na terenie niecki basenu w trakcie zajęć rekomenduje się nie przebywania rodzicom. Prosimy o zachowanie odległości oraz masek jeżeli będzie taka konieczność.

.

13.   Aby uniknąć zbyt dużej ilości osób w szatni, grupy będą wchodzić jak do tej pory co 45 minut godziny. Jedna grupa jest wodzie a w tym czasie uczestniczy kolejnej grupy przebierają się. 

Rozwiązanie to wprowadzono aby większa ilość osób nie spotkała się w szatni w jednym czasie

 

14.   Sprzęt wykorzystywany na zajęciach jest własnością szkoły Nemo. Przed zajęciami sprzęt jest dezynfekowany. W czasie zajęć  makarony oraz deski będą dezynfekowane przez Pana/Panią instruktor.   Proszę pamiętać, że według dostępnych informacji procedura uzdatniania i dezynfekcji wody stosowna na pływalniach jest wystarczająca dla zapewnienia odpowiedniej jakości mikrobiologicznej wody , w tym eliminacji SARS-Co-2.

 

1 

16.   Zdaniem Państwowego Instytutu Higieny woda w  basenach jest bezpieczna , ponieważ posiada wystarczającą ilość podchlorynu sodu aby koronawirus nie przetrwał. Zależy nam na Państwa bezpieczeństwie i stwarzamy warunki aby moc się cieszyć zajęciami. Prosimy o przestrzeganie regulaminu.

 

Dodano dnia 2020-06-19